Privacyverklaring

Anacrouse Coaching & Training wil je privacy waarborgen en gaat daarom zorgvuldig om met je persoonlijke informatie. Dit houdt in dat al jou gegevens vertrouwelijk worden behandeld en niet worden verstrekt aan derden, tenzij ik hiervoor uitdrukkelijk jouw toestemming heb gekregen. Voor communicatie, facturering en (eventueel medisch)dossier is nodig: Je voor-en achternaam, telefoonnummer, emailadres, adres en woonplaats.

Het dossier dat ik aanleg met betrekking tot onze gespreksvoering en al wat je met me deelt valt onder mijn geheimhoudingsplicht. Tenzij je hiervoor expliciet toestemming geeft zal ik dit nooit delen met derden.

Informatie over ontwikkeling van Anacrouse Coaching &Training, het aanbod in nieuwe diensten of producten word via nieuwsbrieven aan je medegedeeld. Mocht je dit niet langer op prijs stellen dan kun je je uitschrijven via een link in de nieuwsbrief.

Persoonsgegevens met betrekking tot onze communicatie kunnen worden gedeeld met bedrijven waarmee ik een verwerkingsovereenkomst heb, zoals mijn netwerkbeheerder. Anacrouse Coaching & Training verwerkt gegevens over deze haar website om deze te verbeteren. Zolang de gegevens nodig zijn om gewenste doelstellingen te bereiken zullen deze bewaard worden, niet langer dan strikt noodzakelijk. Bepaalde gegevens dienen langer bewaard te blijven met betrekking tot de wettelijke bewaarplicht zoals fiscale bewaarplicht. Daarna vernietigt Anacrouse Coaching & Training al je gegevens.

Wanneer je gebruik wilt maken van je rechten op inzage of wijziging van je persoonsgegevens stuur dan een emailbericht naar info@anacrousecoaching.nl. Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd; kijk daarom regelmatig op deze privacyverklaring.